Vremenska crta - studeni 2007

Popis braka.

Mislim da su IT dječaci napravili strast za mojim adresama e-pošte ili su mislili loše ...