Kako se i savjeti - prekinuti tipku prečaca za isključivanje