Kako i savjeti - Dodajte pseudonimee za prilagođena pretraživanja u IE