Kako-da & Savjeti - Dodajte bilo koji tip datoteke u TASKBAR