Savjeti i savjeti - dodajte upravljačku ploču u navigacijsku ploču u istraživač