How-To & Tips - Dodajte stanje hibernacije u Power Menu