Kako i savjeti - Dodajte priključak za pretraživanje