Savjeti i upute - Dodajte prečace za Windows aplikacije u izborniku s ponovnim klikom