Kako da i savjeti - dodajte popravak pokretanja u Windows 7 izborniku za pokretanje