Kako-da & Savjeti - banc

Banka

Kostur ulazi u bar, a barmen interrogatira: "Što služiš?" Kostur je malo ...