Kako-da & savjeti - poduzima

Banka

Kostur ulazi u bar, a barmen interrogatira: "Što služiš?" Kostur je malo ...