Savjeti i upute - calc.exe

Aaa? 69? ?

Da. Nismo imali isto što i Google pretraživanje da bismo izračunali bolje od calc.exe (MS) ...