Upute i savjeti - Usluga licenciranja klijenta (ClipSVC)