Upute i savjeti - sakrij se folders u OS X pomoću Terminala