MDM.exe (Machine Debug Manager)

MDM.exe je komponenta nekoliko Microsoftovih proizvoda/aplikacija (od kojih navodimo Microsoftov paket Office) i odgovoran je za rješavanje grešaka koje...