Upute i savjeti - Mozilla će koristiti Yahoo default pretraživač