Kako i savjeti - riba

Mačka i jež

Jezičac i mačka susreću se na uskom putu. Mačka uhvatila, ali povlači zagriz ...