Upute i savjeti - Windows registra

Odlomak Windows Registar je hijerarhijska baza podataka koja pohranjuje konfiguraciju settings i opcije na Microsoftu Windows rada systems Sadrži settings za rad na niskoj razini system komponente kao i aplikacije pokrenute na platformi. Kernel, upravljački programi uređaja, usluge, SAM, korisničko sučelje i aplikacije treće strane koriste registar. Registar također nudi način pristupa brojačima za profiliranje system performanse.