Kako resetirati korisničku lozinku Administrator WordPress, bez pristupa e-pošti ili bazi podataka - Reset WordPress Administrator Password

WordPress

Jednostavan vodič kroz koji možete resetirati lozinku korisnika s rangom Administrator WordPress ako nemate pristup bazi podataka ili e-mailu admin. Reset WordPress Administrator Password.

Reset Master Password [Mozilla Firefox]

Firefox 1 Hero 1

Opcija koju Mozilla Firefox naširoko koriste je "Glavna lozinka". To vam omogućuje postavljanje "glavne" lozinke za zaštitu vaših certifikata, lozinki i korisnika spremljenih u pregledniku. Jednom kada se ova opcija aktivira, više se ne može deaktivirati ili promijeniti lozinku (glavna lozinka) bez poznavanja početno postavljene lozinke. Međutim, ako imate Čitaj više

Vaša lozinka Yahoo! se ne može vratiti na internetu.

Yahoo Messenger Hero 1

Poruka "Vaša lozinka se ne može resetirati na mreži" može se pojaviti kada želite oporaviti svoj Yahoo! a niste postavili zamjensku adresu e-pošte. Zvuči pomalo čudno, ali u mnogim slučajevima kada želite resetirati lozinku, Yahoo! morat će poslati novu lozinku ... Čitaj više