Kako i savjeti - tišina

Tišina ...

S tišina u pitanju mir s mirom u pitanju sloboda Sa slobodom dolazi tišinu