Kako-da & Savjeti - Odmor

Vikend

Sinaia (drugi dio na 2007: D) ... Isti abnormalnu toplinu za ovo razdoblje kao što je sada ...