Kako se i savjeti - Windows Live Writer

Izdavačka Remote Desktop Aplikacija za slobodne Microsoft dostupan Windows Live Essentials paket.