Vodiči, vijesti i značajke - Task Manager

Opis procesa i usluga Windows, Identificiranje procesa pogrešaka, procesa s visokom potrošnjom resursa CPU / RAM / HDD-a i ranjivim procesima ili virusima.